top of page

פרויקט אופק מוסיקלי

פרויקט המוסיקה המלא כפי שהוא מיושם בבתי ספר המיועדים לבני נוער במצבי סיכון, או בתי ספר המאפשרים לבני הנוער המתאימים להשתתף בו. אנו מוצאים את הדרך המתאימה ביותר לבית הספר, לשלב את הפעילות המוזיקלית בזמן הלימודים, כך שבני הנוער יוכלו להתפתח בתחום ולהיות מועצמים באמצעותו.

מרכזי המוסיקה שלנו

אופק מוסיקלי - ביה"ס בית אקשטיין - יד רמב"ם

אופק מוסיקלי - ביה"ס עמל אומנויות חדרה

אופק מוסיקלי - בי"ס גבעול – גבעת אולגה

מודל הפעילות

גישת מקור גורסת כי בכל אחד ואחת קיימת מוזיקליות ויכולת יצירה. ככל שיצירתיות זו תתפתח כך האדם יוכל לחוות ולפתח יכולות ביטוי, מחשבה ויחסים בין אישיים אמיצים ומעצימים.

התנאים לטיפוח יצירתיות ע"פ תפיסת מקור הם קבלת הנער/ה כבעל ערך ללא תנאי, יצירת אוירה שאין בה שיפוט, שיש בה הבנה אמפאטית, חופש מחשבתי ורגשי.

לכן ועל בסיס תנאים אלה מתודת לימוד המוסיקה, שמה דגש על היכולות והצרכים של כל נער ונערה ומציאת המוסיקה הפנימית בכל אחד ואחת מהם. שיטת הלימוד הייחודית מעודדת חקירה פעילה וחופשית של המוסיקה אותה מביא הנער כשבעזרת הדרכה, הנער מגלה בעצמו את היכולות המוזיקליות שלו ומקבל את הביטחון לפתח אותן.

שיטת הפעילות

כל אחד מהנערים החברים במרכזי "ילדי המוסיקה" עובר תהליך שיטתי ומובנה, הפרוס על פני שלוש שנים, בשלושה רבדים:

• הרובד האישי – במסגרתו רוכש הנער מיומנויות כתיבה / שירה / נגינה בכלי עפ"י בחירתו, בשיעורים פרטניים.

• הרובד הקבוצתי – במסגרתו מהווה הנער חלק בלתי נפרד מהרכבים / אנסמבלים מוזיקליים;

• הרובד הקהילתי – במסגרתובני הנוער מופיעים בקהילה, ואף נוטלים תפקידים פעילים לקידום פעילות תרבותית במסגרת הקהילה בפרויקטים והופעות. בכך הם מחזקים את תחושת השייכות שלהם לקהילה ומעצימים דימוי עצמי וציבורי חיובי.

 

בנוסף מתקיימות מסגרות העשרה משלימות – לימודי סאונד; כיתות אומן, העשרה של עולם התוכן המוזיקלי והפקת מופעים מוזיקליים בקהילה.

bottom of page