top of page

פרויקט אופק מוסיקלי

פרויקט אופק מוסיקלי

פרויקט אופק מוסיקלי

צליל מכוון

מוסיקה במעונות חסות הנוער

מקור מפעילה פרויקטים של מוסיקה הפועלים במתכונת המותאמת למעונות הנעולים של חסות הנוער, ובהתאם לנדרש במעונות אלו.  

רשות חסות הנוער אחראית על טיפול חוץ ביתי סמכותי-כופה, במתבגרים המצויים במצבים של סיכון מוגבר, עבריינות וסטייה חברתית. הרשות מטפלת בבני נוער המצויים בקצה הרצף הטיפולי-חינוכי במדינת ישראל, לאחר שכל ניסיונות הטיפול הקודמים נכשלו. הרשות פועלת מכוח חוק והמושמים בה נמצאים בצו בית משפט או בהחלטה של וועדת תכנון טיפול והערכה.

ההשתייכות למסגרת מובנית של לימוד מוסיקה ויצירה, מעוררת מוטיבציה בבני הנוער, ומעודדת רכישת הרגלים של מחויבות, התמדה, אחריות, משמעת, תרגול, סבלנות, כבוד וסובלנות כלפי האחר, עבודת צוות, התמודדות עם הצלחה, אכזבות וקשיים, מתן ביטוי לכישרון חבוי, התמקצעות בתחום וחשיפה מחייבת ומעצימה מול קהל.

כמו כן מפעילה מקור תכנית מוסיקלית המעניקה קרדיטיזציה ליחידת לימוד במוסיקה בפרויקט הילה ברחבי הארץ.

הפרויקטים בהם אנו שותפים:

צליל מכוון - נווה-חורש

צליל מכוון - מסילה

צליל מכוון - מצפה-ים

צליל מכוון - גילעם

צליל מכוון - עלמא

bottom of page