top of page

אודותינו

עמותת מקור ע"ר 580504348 היא גוף ללא כוונת רווח הפועל במטרה ליזום, ליצור ולאפשר פעילויות לקידום נוער בסיכון באמצעות מוזיקה וכן לקדם מיזמים מוזיקליים מקוריים בעלי ערך חברתי ו/או תרבותי.

עמותת מקור נעזרת בכוח המשיכה העצום של המוזיקה בכדי לתת לכל נער ונערה אפשרות לביטוי, להגשמה ולהשתתפות  פעילה בחיי הקהילה. אנו מאמינים בכוחה של המוזיקה לחולל שינוי, להעניק לנער המתבגר הצומח בסביבה של מצוקה, עוגן משמעותי בחייו. לתרום הן להעצמתו האישית והן לחיבורו לקהילה סביבו.

מוזיקה מחברת בין בני האדם, מתעלת כעסים ותחושות ניכור, עוזרת לעיצוב זהותנו, ומפחיתה כאב.

 

בעזרת מוזיקה ניתן ללמוד על עצמנו ועל סביבתנו, ליצור מגע עם היצירתיות הגלומה בנו, לחזק את היכולת להגשימה ובכך להתכונן לקראת השתתפות פעילה וחיובית במערכות החיים.

מוזיקה מאפשרת קשר לבני נוער אחרים ולקהילה כולה, מתוך חדווה, רצון, מחוייבות ונתינה.

עמותת מקור מקימה ומפעילה מרכזי מוזיקה איכותיים הכוללים חדר חזרות ואולפן, בהם יוכלו בני הנוער להביע את עצמם, ליצור, להיפגש, ללמוד, ליצור קשר עם מבוגר אחראי ולהרחיב לב ודעת.

אנשי העמותה

בעלי תפקידים

מדריכים מוזיקליים

bottom of page