top of page

רשימת סרטים מומלצים

ובכן חבר'ה, יש פה רשימת סרטים שעניינם הוא מוזיקה - כך או אחרת.. הסרטים עצמם נמצאים אצל איתמר, כך שאם תרצו ולא תסתדרו עם זה לבד - תוכלו לקבל אותם ממנו.

סרטים בענייני מוזיקה פעמים רבות יהיו קשורים כך או אחרת גם לסמים / אלימות / כנופיות או סתם ברדק. חשוב!! שכל אחד שרוצה להראות סרט, יראה אותו קודם בעצמו ויבין האם ישנן רגישויות ספציפיות במקום בו הוא עובד, לדברים הנראים בסרט (זה אמנם עבר את הסלקציה שלנו, וכדיין לכל מקום יש את עצמו) . חוץ מזה, כמובן שאין מצב שנראה לילדים סרט שלא ראינו בעצמנו. נכין משהו לקראת. נדע מה להגיד ועבור איזה נושא זה יכול לשרת אותנו..

bottom of page