top of page

אז מהי תכנית עבודה ולמה צריך אותה

"התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עליי ללכת מכאן?"

"זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע" אמר החתול.
"לא אכפת לי כל כך לאן" אמרה עליזה.

"אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי" אמר החתול.

                                                                              (מתוך עליזה בארץ הפלאות)

 

 

תמיד ניתן להוציא אל הפועל את הרעיונות שלנו אך איך נדע אם הצלחנו להשיג את מה שהתכוונו מלכתחילה?

האם הגדרנו מה ייחשב בעינינו הצלחה? תוך כמה זמן? על איזה אוכלוסייה? על כמה בני נוער אנחנו רוצים להשפיע? מה היתרון שלנו על פני אחרים בזירה החברתית? ומה יכול למנוע מאתנו להצליח?

 

תוכנית העבודה מיועדת לרכז המוזיקלי ומהווה כלי ניהולי:

* להגדרת החזון ומטרות של היוזמה (חשיבה ותכנון רב שנתי) 

* מהם יגזרו היעדים והמשימות לתכנון ופיתוח היוזמה

* היא תשמש כבסיס למעקב ובקרה על היישום ולהערכת ההצלחה של היוזמה

* לב התכנית הוא החזון ומטרות העל של היוזמה, מתוכם נגזרים היעדים והמשימות

 

 הגדרת יעדים

 

יעדים עונים על השאלה - "מה יחשב להצלחה"? הם עוזרים לנו לדעת האם השגנו את התוצאות המצופות. הם המהווים בסיס לבקרה ולהערכה האם היוזמה מימשה את מה שהיא תכננה לבצע? האם היוזמה השיגה את ההשפעה בקרב קהל היעד/סביבה בהתאם למצופה?    יש להתייחס לשני סוגי יעדים:


יעדי תוצאה  : מה שאנחנו מצפים שיקרה לאוכלוסיית היעד כתוצאה מהפעילות, קרי השינוי שחל בהם.

 

יעדי פעילות: יעדים לפעילויות הנובעות מתכנון הפיתוח, ומהתוצאה אליה רוצים להגיע.

לפנינו דוגמא לתכנית עבודה המצופה מאיתנו כאשר אנו באים לתכנן את השנה הקרובה ולאחריה טמפלט ריק למילוי ודוגמאות לתכניות שנעשו בעמותה:

 פה ישנו טמפלט להכנת תכנית שנתית- להורדה ושימוש אישי

bottom of page