Search
  • ציפי גלעד

למה דווקא מוזיקה


הערך העצום של המוזיקה והיתרון שיש לה על פני מקצועות לימוד רבים ברורים לי עצמי, מעבר לכל ספק.

פיתוח המחשבה והריכוז, הערכים החברתיים והאישיים בהם הקשבה לזולת, אחריות וחיבור פנימי, התמדה, אימון וכמובן מידת היצירתיות, המובנים בתוך העשייה המוזיקלית - והכל תוך חוויה אישית והנאה מרובה (שלא לומר - אושר), כל אלו מוכרים לי ולכל האנשים סביבי העוסקים בתחום המופלא הזה.

אבל אם אתם צריכים עוד משהו כדי להשתכנע בדבר - המדע בא ומוכיח !!

#הדרכה #יתרונותהמוזיקה #מוזיקה

0 views

​​Call us:

03-5-500-600

052-4526700